MALİ DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • DANIŞMANLIK
 • Şirket Yeniden Yapılandırma
 • Yatırım Teşvik Danışmanlığı
 • Mali Hukuk Danışmanlığı
 • Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, E-Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasaları Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti,
 • Şirketlerin yapacakları her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarının yapılması ve bu sözleşmelere yönelik hukuki mütalaa verilmesi,
 • Şirketlere birleşme, bölünme ve devir gibi özellikli konularda hukuki danışmanlıkta bulunulması,
 • Sermaye artırımı, hisse devri gibi konular nedeniyle şirket ana sözleşmesinde meydana gelebilecek değişiklik işlemlerin hukuka uygun biçimde yürütülmesine ilişkin görüş verilmesi,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi davalarına yönelik danışmanlık yapılması,
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında mükelleflerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin yasal yükümlülüklerinin takibi,
 • Finans Kredi Danışmanlığı
 • Şirket Değerlemesi
 • Birleşme Ve Satın Alma Danışmanlığı
 • Şirket Bütçelerinin Hazırlanması
 • Proje Finansman Danışmanlığı
 • Borç Yapılandırma Danışmanlığı
 • İç Denetim Revizyon Danışmanlığı
 • Mali ve finansal yapı ile ilgili analizler
 • Operasyonel denetimler, bilgi teknolojisi denetimleri, uygunluk denetimleri ve özel incelemeler
 • İç kontrol sistemlerinin analiz edilmesi ve aksayan yönlerin tespiti,
 • İç kontrol sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve şirketlere özel, en iyi iç denetim sisteminin kurulması için çalışmalar yapılması,
 • DİĞER HİZMETLER
 • Muhasebe Uygulamaları Ve Teknik Destek
 • Şirket Kuruluş Ve Tescil İşlemleri
 • Şirket Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
 • Yasal Defter Kayıtlarının Kontrolü Ve Yasal Belgelerin Kontrolü
 • Beyanname Hazırlanması Ve Denetimi
 • Bordro Ve Sgk Hizmetleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlığı
 • İş Mevzuatı Danışmanlığı
 • DENETİM HİZMETLERİ
 • Bağımsız Denetim
 • Finansal Tablolar Denetimi (Financial Audit)
 • Risk Denetimi